Плака ( самар за ресорни скоби ) за волво

Референция: 2000000108269

Плака ( самар за ресорни скоби ) за волво volvo fh12

2000000108269