МОБИЛНИЯ СЕРВИЗ ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

  • МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ РЕСОРИ !!!
  • ШПРЕНГ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ РЕСОРИ !!!
  • МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ РЕСОРНИ ТАМПОНИ И ВТУЛКИ !!!
  • РЕМОНТ НА УКАЗАНО ОТ КЛИЕНТА МЯСТО !!!