Ресорна скоба за Ман

Референция: 2000000064499

Ресорна скоба за  ресор на Ман (определя се по размер описание в полето помощ)

2000000064499